RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Minggu                            :    37

  Hari                                 :    Selasa

Mata Pelajaran
:
Pendidikan IslamTahun / Masa
:
3 Potensi / 8.45 – 9.15 pagi

Bilangan murid
:
26  orangTajuk
:
3.3 Adab dalam kehidupan harian

3.3.3 Adab bercakap dengan rakanObjektif Pengajaran dan Pembelajaran
:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Aras 1 : Menyebut dengan betul adab-adab ketika bercakap
              dengan  rakan.
Aras 2 : Menerangkan kebaikan atau faedah bercakap dengan
              sopan  seperti yang dianjurkan oleh Islam.
Aras 3 : Menjelaskan akibat tidak menjaga tutur kata ketika
              bercakap dengan rakan.Pengetahuan Sedia Ada Pelajar
:
1.    Murid mempunyai rakan sekelas yang baik.
2.    Selalu bercakap dengan rakan-rakan.Persediaan Pelajar
:
Murid sudah dibiasakan menyediakan buku teks, buku aktiviti dan buku latihan di atas meja sebelum  guru masuk ke kelasKonsep
:
1. Menghargai peranan rakan atau sahabat.
2. Menghargai nilai persahabatan
Bahan Bantu Mengajar
:
 Papan hitam, kad imbasan, sampul surat, Kamus PelajarNilai
:
Berakhlak mulia, bertanggung jawab, berkasih sayang, hormat-menghormati dan bersopan santun.


Langkah /
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Pendahuluan
Doa belajar
1. Guru meminta murid menadah tangan untuk belajar.
1. Semua murid menadah tangan dan berdoa beramai-ramai.
Nilai:
-Rendah diri
-Khusyuk
Set induksi
   ( 4 minit )
Lakonan spontan pertemuan 2 orang sahabat.

1. Guru meminta 4 orang murid tampil ke hadapan.
2. Murid tersebut dibahagikan kepada 2 kumpulan.
3. Wakil setiap kumpulan diminta mengambil satu sampul surat yang berisi arahan lakonan.
4. Satu kumpulan diminta berlakon watak sopan dan satu lagi watak tidak sopan.
5. Setelah selesai, guru mencungkil idea murid terhadap lakonan dan mengaitkannya dengan tajuk yang akan diajar.
1. 4 orang murid tampil ke hadapan.
2. Murid berlakon mengikut arahan yang terdapat di dalam sampul surat.
3. Murid-murid lain memberi tumpuan.
Nilai:
-Berani
-Bekerjasama


BBM:
-Sampul surat
Langkah 1
( 4 minit )
Pengertian ”rakan”
Pengertian ”rakan”
1. Guru meminta murid mencari  maksud ”rakan” di dalam Kamus Pelajar.
2. Guru meminta murid membaca secara kelas maksud  ’rakan’ tersebut.
3. Penerangan dari guru.
1.  Murid membaca beramai-ramai seperti yang diminta.
2. Murid mendengar penerangan guru dengan teliti.

Nilai:
-Bekerjasama

BBM:
-Kamus Pelajar
Langkah 2
( 4 minit )Sumbang
saran
’Adab 
bercakap
dengan rakan’
1. Guru bersoaljawab dengan murid-murid mengenai adab-adab
bercakap dengan rakan seperti yang diamalkan dalam pergaulan seharian.
2. Penerangan guru berpandukan kad imbasan yang disediakan.
3. Guru meminta murid-murid  membaca secara bergilir-gilir.
1. Murid bangun memberi pendapat masing-masing
berdasarkan pengetahuan sedia ada murid.
2. Murid mendengar penerangan guru.
3. Murid bergilir-gilir  membaca kad imbasan tersebut.
Nilai:
-Bekerjasama
BBM:
-Kad imbasan

Langkah 3
( 7 minit )
Perbinca-
ngan secara ber-
kumpulan
1. Guru mengedarkan nota berbentuk dialog tentang faedah beradab dan akibat tidak beradab mengikut kumpulan masing-masing.
2. Guru meminta murid berbincang mencari isi-isi penting mengikut tajuk yang diberi.
3. Pembentangan.
1. Murid berada di dalam kumpulan.
2. 2 kumpulan diminta mencari isi penting tentang faedah beradab dan 2 kumpulan lagi tentang akibat tidak beradab.
3. Murid dikehendaki menulisnya pada kad imbasan yang disediakan oleh guru.
3. Setelah selesai murid ke hadapan untuk sesi pembentangan.
Nilai:
-Bersungguh-sungguh
-Bekerjasama


BBM:
-Nota
-Kad imbasan
Langkah 4
( 5 minit )

Penilaian
-Soalan lisan

1. Guru menayangkan kad-kad bergambar di hadapan kelas .
2. Guru meminta murid mengklasifikasikan gambar tersebut antara kebaikan beradab atau akibat tidak beradab.
1. Murid-murid melihat kad bergambar yang ditayangkan oleh guru.
2. Murid mengangkat tangan untuk menjawab soalan-soalan guru berpandukan kad bergambar.
Nilai:
-Yakin pada diri sendiri
BBM:
-Kad bergambar

Penutup
( 5 minit )
1.Rumusan
1.  Guru membuat penerapan nilai murni dengan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari.
1. Murid memberi tumpuan terhadap rumusan guru.
Nilai:
-Berkasih sayang
-Hormat
-Beradab sopan

1 comment: