Tuesday, 11 December 2012

MUTIARA KATA TENTANG ADAB

MUTIARA KATA  TENTANG ADAB
  1. Kecantikkan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka).    
  2. Yang meninggikan darjat seseorang ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya.  ( Aristotle ) 
  3. Kata-kata yang lemah lembut dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras.  (Hamka). 
  4. Bertambah kuat kepercayaan kepada agama, bertambah tinggi darjatnya di dalam pergaulan hidup, dan bertambah naik tingkahlaku dan akal budinya. ( Hamka ).  
  5. Pergaulan mempengaruhi didikan otak. Oleh itu, untuk kebersihan jiwa hendaklah bergaul dengan orang yang beradab dan berbudi mulia yang dapat kita kutip manfaatnya. (Hamka). 
  6. Bercakap-cakap adalah bertukar fikiran, bertukar pendapat dan bertukar pengalaman. Rahsia bercakap ialah pandai berbicara, pandai bertanya dan pandai mendengar. ( Pythatoras )   
  7. Kata Hukama," Hendaklah adab sopan anak-anak itu dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya.Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan .       (Hamka ).
  8.  Mengikut adab kesopanan, tetamu yang tidak menghormati diri dan tidak menghormati ahli rumah yang ditemui,bukanlah orang yang patut dihormati.( Hamka)
  9. Orang beradab pasti pandai menghormati keyakinan orang lain, walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu. (Hamka).  
  10. Sesungguhnya orang yang termasuk orang yang baik-baik ialah orang yang paling baik akhlak dan adab sopannya. ( Maksud hadis ).

No comments:

Post a Comment